Försäkring

Otur på semestern?
Om du tecknat en reseförsäkring via Ving, är du försäkrad via Gouda Reseförsäkring. Blir du sjuk eller råkar ut för en skada, finns kompetenta medarbetare på vår egen alarmcentral redo att hjälpa dig dygnet runt oavsett vart i världen du befinner dig. På alarmcentralen kommer du i kontakt med våra läkare och sjuksköterskor som hjälper dig om olyckan är framme.

Hur kommer du i kontakt med Gouda Alarm?
Via vår egen alarmcentral är vi redo att hjälpa dig dygnet runt oavsett var i världen du befinner dig. Hos Gouda Alarm kommer du direkt i kontakt med en assistanskoordinator som kan hjälpa dig. Har du blivit sjuk eller råkat ut för en olycka har vi läkare som kan träda in i ärendet och bistå med kontakt till behandlande läkare på destinationen.

Hjälp oss att hjälpa dig.
För att kunna hjälpa dig bäst möjligt, ber vi dig ha så mycket som möjligt av följande information redo när du ringer: Resans bokningsnummer, namn och personnummer på den skadedrabbade, namn på och telefonnummer till behandlande läkare/sjukhus på destinationen, vilken diagnos det gäller samt namn och telefonnummer till ev. medresenär.

Komplement eller Heltäckande.
Din försäkring kan tecknas som heltäckande försäkring eller som ett komplement till ditt reseskydd som du har via din hemförsäkring. Om du tecknat Komplement till hemförsäkring ska du alltid kontakta din hemförsäkring först. Har du tecknat en komplett reseförsäkring ska du kontakta Gouda Alarm.

Andra ärenden.
Råkar du ut för en mindre skada under din resa, som förkylning, bagageförsening eller försenad hemresa, kan du kontakta din Vingvärd för hjälp. Denne kan ersätta mindre utlägg på Goudas vägnar. Spara alltid originalkvitto för eventuella utlägg, dessa ska lämnas till guiden eller skickas till Gouda tillsammans med ditt krav.

Besök oss gärna på gouda-rf.se