Internet

Vissa hotell kräver betalning för användning utav TV och internet. Skandinaviska Tv-kanaler kan inte förväntas trots hotellet har satellitt-Tv. Många hotell har bara internet tillgång i olika delar av hotellet

Internetuppkopplingen i många länder varierar i snabbhet och är inte lika pålitlig som i Sverige varför vi aldrig kan garantera full åtkomst till internet.